За степенуване трудността на маршрутите в зимен Пирин прилагаме Френската Adjectival Alpine System, която се позлва за обща оценка на mountaineering маршрути навсякъде по света.

Тази система оценява цялостната трудност на маршрута, взимайки предвид дължината, техническата трудност, доколко преминаването е изложено на опасности и каква е ангажираността на преминаващите (т.е. колко трудно може да се евакуираме от маршрута). Дадената цялостна категория е комбинация от надморската височина, дължината и трудността на подхода и евакуацията (слизането), броя трудни участъци и пасажи, и доколко се поддържа тази трудност; изложение на обективни опасности и качеството на скала, сняг и лед по маршрута.

Ето и категориите, по нарастване на трудността:

F: facile (лесно). Логичен и ясен подход, възможно е и да е по ледник. Снежните/ледени склонове често са с много лесен наклон (до 40°) . Ако има скални пасажи, то те са лесни и не са изложени на сериозни опасности, а риска от падане е малък.

PD: peu difficile (малка трудност). Маршрутите може да имат по-дълги участъци на голяма височина, с къси снежно-ледени склонове или тесни, твъздушни ръбове до 45-50°. Ледниците може да са по-сложни. Скалните пасажи достигат категория II/II+ и на места може да се налага осигуряване на площадка, а слизането може да включва рапелиране. По-висока обективна опасност.

AD: assez difficile (сравнително трудно). Сняг и лед до 55°, катерене на скални пасажи до III+ категория, на места може да има и движения от IV кат. Маршрута включва катерене в свръзка с осигуряване на площадки, в допълнение към голяма продължителност катерене по изложен, но по-лесен терен. Включва се преминаване по дълги и тесни ръбове, изискващи добра техника на движение с котки и добра техника на изкачване, спускане и траверсиране по сложни скални ръбове. Значителна обективна опасност.

D: difficile (Трудно). Трудни и по-сериозни машрути с консистентни скални пасажи от IV и спорадични от V категория. Сняг и лед около 50–70°. Маршрутите може да са дълги и да поддържат ниво на трудност през цялото време или да са по-кратки, но с по-висока трудност. Сериозно въздушни и дълги, деликатни снежни ръбове, които са трудни за осигуряване и с голям потенциал за опасни падания. Сериозна обективна опасност по машрута.

TD: très difficile (много трудно). Маршрутите от тази категория са сериозни начинания с високо ниво на обективна опасност. Продължително и трудно катерене на сняг и лед около 65–80° и по скала от V и VI категория, като на места може да се налага изкуствено преминаване. Много дълги участъци с трудно катерене.

ED1/2/3/4: extrêmement difficile (Екстремно трудно). Изключително висока обективна опасност, вертикален лед и скала от VI доVIII категория с вероятна нужда от изкуствено преминаване.

ABO: Abominablement difficile (Отвратително). Трудност и опасност на абсолютната граница.

След съответната категория често се поставят “+” или “−”, за да обозначи дали съответния маршрут е по-скоро в горната или долната трудност на съответната категория (например, маршрут малко по-труден от “PD+” може да е “AD−”).

ДОПЪЛНЕНИЕ
Към тази система за оценка ще добавяме, където е възможно, оценка на по-трудните пасажи, посочвайки наклона на снега в градуси и категорията на трудност на преодоляваните скални пасажи.

UIAA категоризация за скали

I (+/-) – Най-лесния вид катерене (у нас често го наричаме “ходене 4х4”). Налага честа употреба на ръцете за поддържане на баланс. Понякога се изисква доверяване на големи и удобни хватки и стъпки в скалата.

II (+/-) – Пасажите изискват три опорни точки, и едновременно преместване само на един крайник, а може и да е нужно правилно разчитане на движенията за катерене. Хватките и стъпките все още са много и удобни.

III (+/-) – Скалата е с много голям наклон или дори вертикална. Стъпките и хватките са по-малко и може да се изисква сила за преминаване. Като цяло, пасажите не изискват твърде специфична поредност от движения и не са трудни.

IV (+/-) – Хватките и стъпките са още по-малко или по-малки по размер. Изисква се добра техника за катерене на различните скални форми (камини, цепки, винкели…). Също така е нужна известна специфична подготовка.

V (+/-) – Хватките и стъпките са редки и малки. Катеренето е деликатно (напр. по плочи) или трудно (на насрещен натиск в камини или заклещване в цепки). Пасажите обикновено изискват предварително разучаване.

VI (+/-) – Хватките и стъпките са малки и така разположени, че да изискват определена, предварително разучена, последователност от специфични движения. Структурата на скалата може да ви принуди да катерите деликатни или трудни пасажи в надвеси. Изисква специфична подготовка и значителна сила на ръцете.

VII (+/-) – Хватките и стъпките са много малки и на голямо разстояние една от друга. Изисква се сложна подготовка, фокусираща върху сила на пръстите, баланса и сила на хвата.

VIII (+/-) – От VIII категория, трудностите прогресивно нарастват към настоящата горна граница на системата – IX, X…XII и т.н – горния край на схемата е отворен.