Каменица – траверс през Малка Каменица по североизточния ръб

Трудност: 1300m, PD+ | II+ | 50°
Необходим инвентар: Въже поне 30м, 2-3 малки до средни френда, 1-2 примки, дълги ленти за площадки и осигуровка около камъни.
Време за преминаване: Около 3 ч при нормални условия
Подходящо време за изкачване: януари – април при стабилни снежни условия по подходите и ръба

Това е една от най-големите класики на Зимен Пирин!
Траверсът от дяска Краледворска порта през Малка Каменица до Каменица е един естетичен, дълъг и въздушен ръб, ситуиран в самото сърце на планината. Предлага разнообразие от остри снежни ръбове и леки прикатервания, за да финишира на един от най-панорамните и красиви върхове на планината.
Горещо препоръчваме да се комбинра с нощувка на Тевно езеро и още някое от изкачванията в района – например по стената и ръбовете на Каменишка кукла.

ПОДХОДИ
Изходни пунктове: х. Беговица, заслон Тевно езеро, х. Демяница

Варианти:

1. х. Демяница – Мозговишка порта – заслон Тевно ез – дясна Краледворска порта. 

От х. Демяница се тръгва на юг по коловата маркировка през Демянишка долина. След изкачване на превала Мозговишка порта имаме два варианта:
– при стабилен сняг, подсичаме на изток от южната страна на Валевишки чукар по слабо изразени позитивни форми, на които има колова маркировка. Изкачваме се на платото на Тевно ез и достигаме заслона;
– при съмнения за нестабилност – по веригата и коловете се изкачваме до първата връхна кота на Валевишки чукар и от тук, по полегати склонове се спускаме към заслон Тевно езеро.
От з. Тевно езеро следваме коловата маркировка за дясната (южна) Краледворска порта, където е началото на маршрута.

3. х. Беговица – Беговишки превал – основата на стената

От х. Беговица се следва коловата маркировка на изток през Беговишка долина до достигане на Беговишки превал. От превала се следва коловата маркировка за заслон Тевно езеро. Ако има съмнения за стабилността на снега е най-добре по полегати склонове да се спусне на северозапад в долината на р. Мозговица и от тук по позитивни форми на релефа да се изкачи до з. Тевно езеро. От заслона следваме коловата маркировка за дясната (южна) Краледворска порта, където е началото на маршрута.

МАРШРУТ

От дясна Краледворска порта преминаваме неотлъчно по тесния и звъдушен ръб на юг към Малка Каменица. Тук-таме има леки прикатервания и заобикаляния на камъни, но най-голяма опасност тук могат да са козирките, особено в края на зимата.
Много характерно за маршрута оттук насетне е, че ако в дните преди преминаване са действали силни западни ветрове, по склоновете източно от ръба се зареждат лавини тип “снежна дъска”, които се активират дори с ходене по самия ръб! Необходимо е особено внимание за снежните условия!
Точно преди върха на М. Каменица има кратко откатерване до премка, от която тръгват източния и западния кулоар на върха. Изкачваме обратно до ръба и след около 20 метра достигаме върха на Малка Каменица.

То тук следва спускане до тясна скална премка, под финалния ръб на Каменица. Премката може да се достигне или чрез откатерване по източния склон или чрез спускане с въжето от камък на ръба (зависи от условията).


Следва изкачване по лек скален пасаж около 2-ра категория (има метален парапет, осигурен на 2 анкерни болта) и преодоляване отляво на няколко лесни скални жандармчета, преди да се достигне широк, разлат ръб.

По този ръб се изкачваме до самия връх. Основни проблеми тук отново могат да бъдат гореспоменатите снежни дъски, а по самия върхов ръб – големи козирки, надвесени на север.

ОПАСНОСТИ ПО РЪБА

  1. Лавинна опасност по всички подстъпи при нестабилни снежни условия
  2. Лавинна опасност по източните склонове на Малка Каменица и по ръба на Каменица
  3. Козирки по ръба от дясна Краледворска порта до върха на Малка Каменица

СЛИЗАНЕ

1. По южните склонове на Каменишка Кукла (F) до Беговишки превал и от там към х. Беговица, з. Тевно езеро или Мозговишка порта (за х. Демяница)

2. По североизточния ръб на Каменишка кукла (PD+) към заслон Тевно езеро
3. Обратно по маршрута към з. Тевно езеро