КУТЕЛО – ИЗТОЧЕН РЪБ

ТРУДНОСТ: F | 45°
Дължина:
1000m, 450м Д+ от заслон Казана
Необходим инвентар: 1 пикел, 30м въже, 3-4 дълги ленти

Най-подходящо време за изкачване: През цялата зима, при наличие на стабилни условия по подхода

ПОДХОД
Изходни пунктове: х. Вихрен; м. Шилигарника

!! Подход към този маршрут е разумно да се прави само и единствено при стабилни снежни условия, тъй като се преминава лавиноопасен терен през голяма част от времето !!!

Тръгвайки от х. Вихрен или м. Шилигарника, използваме асфалтовия път, за да достигнем мястото, където той се пресича с лавинния улей Метлата (събирателен за снега по източните склонове на Вихрен). Маршрутът до тук, и от двата изходни пункта минава под улеи, от които на самия асфалтов път се изсипват лавини, които понякога са колосални по размери и достигат чак до Бъндеришка река. Движението е препоръчително да се осъществява само при стабилни условия и в ранните часове на деня.
При тръгване от х. Вихрен, улея се достига за около 10-15 мин, а при тръгване от Шилигарника – за около 1 – 1:15ч.

Тръгваме да катерим към Джамджиеви скали през гората, непосредствено вдясно от улея Метлата и изкачваме нагоре по изразено ребро над лавиноопасния терен. Реброто на места е значително стръмно и налага лесни прикатервания тук-там. По него има 3 по-изразени връхчета. След третото от тях се достига тревен склон с ширина до 50м. При завишена лавинна опасност, този склон може да падне, повличайки движещите се по него в много опасен терен надолу – стръмни улеи и гори.
Движи се нагоре по слабо изразен ръб, в алпийско ляво на склона.
След около още 100-150м набрана денивелация се достигат първите изразени скалички по маршрута. Разумно е те да се заобиколят отляво и да се продължи покрай тях нагоре, докато не се достигне основата на Джамджиеви скали (1:00-1:20ч от началото на улея).
Заобикаляне отдясно поставя катерещите в опасност при подхлъзване да паднат в много опасен терен – 35-37-градусовия склон там завършва с 30-метрови скални прагове над стръмен улей, завършващ с гора.

Продължаването от тук по захода се препоръчва САМО И ЕДИНСТВЕНО при стабилни снежни условия!

Търси се началото на металното въже, фиксирано от север под Джамджиеви скали или се намира началото на пътеката, водеща от ръба към циркуса на Големия Казан. Подсичайки Джамджиеви скали от север, по пътеката или по въжето, достигаме за около 30 минути до заслон Казана.

МАРШРУТ
От заслон Казана тръгваме на север, и заобикаляме характерен скален венец отляво. По стръмен снежен склон (опасност от лавини в нестабилни условия! ) се изкачваме до разлатия източен ръб на вр. Кутело и го следваме до самия връх (1 час от казана). По ръба се оформят козирки и навевки на север, особено в най-високата му част и е редно да се движим с повишено внимание в този участък

ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА
– потенциална лавинна опасност по целия заход към началото
– лавинна опасност по голяма част от маршрутите за слизане
– Снежни козирки в най-високата третина на ръба

ВРЪЩАНЕ
1. Обратно по маршрута – САМО ПРИ СТАБИЛНИ СНЕЖНИ УСЛОВИЯ!
2. Възможно е слизнаи обратно по ръба на Кутело и покрай вр. Палашица през гората – към Бъндеришка поляна.