ЯЛОВАРНИКА И ЗЪБА – ЗАПАДЕН И ИЗТОЧЕН РЪБ

Обединяваме тези два маршрута в една статия, тъй като имат общи заходи и твърде често е предпочитано в един и същи ден да се изкачат и двата върха. Възможно е също така и да бъдат достигнати чрез преминаване първо по ръба на Куклите (ще бъде описан в отделна статия). По този начин се получава един дълъг и лесен траверс с кръгов маршрут, с който да се запълни цял зимен ден.
ЗАПАДЕН РЪБ НА ЯЛОВАРНИКА
Трудност: F | 600м | до 30°
Необходим инвентар: 1 пикел, 30м въже
Подходящо време за изкачване: през цялата зима, при стабилни снежни условия

ИЗТОЧЕН РЪБ НА ЗЪБА
Трудност: F | 350м | до 35°
Необходим инвентар: 1 пикел, 30м въже
Подходящо време за изкачване: през цялата зима, при стабилни снежни условия

ПОДХОДИ
Изходни пунктове: х. Беговица, заслон Тевно езеро

ВАЖНО!
Подход към тези маршрути е разумно да се прави само и единствено при стабилни снежни условия. И двата захода – през Беговишка долина и от Тевно езеро през Беговишка порта – както и финалната част – изкачването до премката между двата върха – преминават през лавиноопасен терен.

Варианти
1. х. Беговица – Беговишка долина – премка между Зъба и Яловарника (ок 2:30ч).

Маршрутът следва дъното на долината в източна посока, до нейния край, в подножието на върховете Каменишка кукла, Яловарника и Зъба. От края на долината се катери по склон със северно изложение, до достигане на премка между Зъба и Яловарника.

2. Заслон Тевно езеро – Беговишка порта – Беговишка долина – премка между Зъба и Яловарника (2:30ч)
От з. Тевно езеро се тръгва на юг и се слиза в циркуса на Белеметските езера, под северните склонове на Каменишкия масив. От там се следва долината на запад, подсичайки под Каменишка кукла. Изкачва се към Беговишка порта по склоновете западно от Каменишка Кукла. От Беговишка порта се спуска за кратко на юг в долината, след което се катери по склон със северно изложение, до достигане на премка между Зъба и Яловарника.

Източния ръб на Зъба (централно на кадър), гледан от западния ръб на Яловарника
МАРШРУТ
От премка между Яловарника и Зъба се започва изкачване по лесни снежни склонове – на изток към Яловарника, а на запад – към Зъба. И двата ръба са широки и с наклон до около 30-35°. Козирки се оформят на север от ръбовете. И двата върха се достигат за около 35-50 минути от премката.

ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА

  • лавинна опасност по заходите
  • снежни козирки на север в горната част на ръба на Зъба
  • снежни козирки на север по цялата дължина на ръба на Яловарника

Панорама от вр. Яловарника. Ниско вляво се вижда източния ръб на връх Зъба