МОМИН ДВОР – СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЪБ

Трудност: 300м | PD+ | 50° | III
Необходим инвентар: 1 пикел, 30м въже, 4-6 дълги (120 – 180см) ленти за осигуровка през камъни; 2-3 средни френда, 3-4 клеми (средни до големи)
Най-подходящо време за изкачване: края на март до средата на април; Възможни са и изкачвания между декември и март, но в субоптимални условия и при потенциално завишена лавинна опасност.
Време за преминаване: 1 – 1:30ч

ПОДХОДИ
Изходни пунктове: х. Безбог, х. Демяница

Варианти:
Използват се същите подходи като за северен ръб на вр. Дженгал (виж тук) като се допълват с подсичане под западната стена на върха и изкачване през горните части на Валевишки циркус.

Директен подход към този маршрут е разумно да се прави само и единствено при много стабилни снежни условия, тьй като се минава през лавиноопасен терен в последната част на захода (минимум)!
Във всички останали случаи е по-добре да се комбинира с изкачване на вр. Дженгал и траверс през Дженгалски игли за достигане основата на ръба.

МАРШРУТ
Начало: премката южно от Дженгалски игли, намираща се в основата на ръба.

От премката се тръгва по неконкретизирани пасажи непосредсвено вдясно от самия ръб при трудности до 45°. Катеренето е лесно, но ако снега е малко, стъпването е по гладки и леко несигурни плочи. След около 100м се достига средната и най-технична част на ръба. Изкачват се няколко скални стъпала по винкелоподобни пасажи до III, преди да се достигне стеснение на ръба, характерно с лабилни камъни. Тук се катери за 15-на метра по самия ръб, след което се минава вляво от него – търси се характерно снежно кулоарче. С около 8-10м изкачване по кулоарчето (до 50°) се заобикаля най-тесния и лабилен участък от ръба и се излиза на по-полегат каменист ръб, който скоро се разлива в удобен снежен ръб. След още 100м по лесния терен се достига връхната кота.
Слизане:
1. Обратно по машрута. В средната част на ръба се налагат откатерване или къс рапел (до 10-12м) през камък на ръба.
2. САМО ПРИ СТАБИЛЕН СНЯГ! По северния ръб на върха (до 45°), опасващ от запад неговата северна стена.
3. Към / през заслон Тевно езеро.

ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА
– лавинна опасност по целия заход към началото
– лабилни камъни в средната, най-технична част на ръба