Опасности в зимен Пирин: Козирки

Снежните козирки се формират, когато вятъра пренася сняг през била и ръбове. От подветрената страна снега постепенно се натрупва и се образуват надвесени формирувания с форма на козирка. В зависимост от терена под козирката, нейния край може и да е видим, а може и надвесеното пространство под него да е запълнено със сняг и опасния участък да прилича на съвсем обикновено било.

В различни райони, козирки се образуват над склонове с различни изложения, но конкретно в Пирин, ветровете са тенденциозно южни и западни. Това обуславя формирането на снежни козирки предимно над стръмни склонове със северно и източно изложение.

Схема на козирка, показваща в червено опасната за движение зона
От изключителна важност е да се вземе предвид сезонната промяна на козирките! Размерът им тенденциозно се увеличава от първите снегове чак до средата на март месец. Техните размери могат да достигнат над 6-10 метра ширина (например между вр. Кутело и фиксирания парапет на Кончето или по Типицкото било, между голям Типик и Опрено)!

Отворена фрактурна пукнатина, широка около метър. Вляво (северно) от нея се “държи” за склона снежна козирка с ширина над 3 метра! 06-Март-2018
Също е важно да се отбележи, че козирките са много опасни при всички условия за увеличаване на лавинната опасност. Особено след периоди на рязко затопляне, когато се случва цялата надвесена снежна маса да се отцепи от склона и да отвори т.нар. фрактурна цепнатина. Когато се виждат, тези цепнатини са ясен индикатор къде би било безопасно да се премине. Ако обаче затоплянето е комбинирано дори с малко количество нов сняг и вятър, то фрактурите биват покрити и стават невидими за преминаващите.

Едва-едва видима фрактурна пукнатина по вр. Кутело. В следващите 2 дни наваляха над 30см нов сняг и направиха всички фрактури по машрута невидими и много опасни!.

В такива условия, опасността от пропадане във фрактурна цепнатина или дори с цяла козирка, се увеличава значително.

Държим да отбележим, че видимата линия на билата не е по никакъв начин индикация къде се отцепват козирките. Понякога се налага движение на повече от 10м от видимия край на ръба.

ВНИМАНИЕ: Понякога, в участъците с не толкова стръмни северни/източни склонове, надвесът под козирките се запълва с навят сняг и кара опасността да изглежда значително по-малка, отколкото всъщност е! Третирайте всички остри ръбове като потенциално много опасни, особено ако видимостта е намалена!

Като пример за нетипично място за образуване на голяма козирка може да се посочи Бъндеришка порта. С течение на сезона, понякога там се образува навявка с форма на надвесена козирка в посока Муратово ез., под която вятъра запълва склона със сняг. Тази козирка се открива и започва да освобождава отломки чак късно през сезона – края на Март, началото на Април, когато температурите започват тендециозно да се повишават.

КЪСНО ПРЕЗ СЕЗОНА (АПРИЛ – МАЙ)
През месец Април все още се задържат големи козирки по ръбовете. В зависимост от обилността на снеговалежите през конкретния сезон, те могат да не паднат чак до средата на май. През тази част на сезона са характерни големи дневни температурни амплитуди. С това, опасността от падане на козирки може да нарастне значително.

В средата и края на Май, на някои места ръбовете са лишени от сняг, но козирките стоят “закрепени”, макар и с намален размер, в повечето случаи. Въпреки това, към тях е разумно да се подхожда изключително внимателно!
Някои козирки се задържат по ръбовете дори и в началото/средата на Юни месец!