ВРЪХ ДЖЕНГАЛ – СЕВЕРЕН ГРЕБЕН

ТРУДНОСТ: PD+ | 800m, 260mD+ | до 45° | UIAA II- | 1-1:30ч от Дженгалска порта
Необходим инвентар: 1 пикел, 30м въже, 2-4 дълги (120 – 180см) ленти за осигуровка през камъни.
Най-подходящо време за изкачване: края на март до средата на април; Възможни са и изкачвания между декември и март, но в субоптимални условия и при потенциално завишена лавинна опасност.
ПОДХОДИ
Основни изходни пунктове за изкачването от североизток са х. Гоце Делчев (достъпна с автомобил) и х. Безбог (достъпна със седалков лифт), а х. Демяница е от северозапад. Подходът от х. Демяница е разумен само при при много стабилни снежни условия и не го препоръчваме като основен, освен в края на зимния сезон през Април или Май!

Варианти

1.1. х. Безбог – Безбожки превал – Дженгалска порта
Този подход е подходящ САМО ПРИ МНОГО СТАБИЛНИ СНЕЖНИ УСЛОВИЯ! Пътеката подсича много склонове и изкачва към Дженгалска порта през лавиноопасен терен, но в края на зимния сезон често е преминаваема при относително добро ниво безопасност.

1.2. х. Безбог – – Безбожки превал – вр. Безбог – вр. Полежан – вр. Малък Полежан – Дженгалска Порта
Тръгвайки от х. Безбог се върви по полегатия склон източно от Безбожкото езеро, за да се избегне стръмния, лавиноопасен склон точно под Безбожки превал. За около 20 минути се достига превала, след което се изкачва на запад през клековете по билото (обикновено има оформена пътека), за да се достигне вр. Безбог (при добър сняг може да се подсече след клековете и да се спестят едни 100-150м Д+). От вр. Безбог се слиза към разлатата премка между него и вр. Полежан и се достига малко връхче между двата върха. Полежан се изкачва по източното му било (до 35°, да се внимава за козирки на север! Дотук около 2ч). От вр. Полежан се спуска на запад до разклонение на билото и се хваща лявото (на юг) ребро към вр. Малък Полежан, който се изкачва по красиво оформен остър И/СИ ръб. От Малък Полежан се движи на юг. При разклонения на билото се следват левите (на изток) ребра. С наближаване на Дженгалска порта, по реброто се появяват големи – 6+ метра – козирки на изток! Появяват се и клекове, които могат да бъдат заобиколени от дясно. Общо за около 3 – 3:30ч се достига Дженгалска Порта.

2.1. х. Демяница – Валевишки цикрус – Дженгалска Порта
Пътеката от х. Демяница движи на юг, преминавайки по източен склон, непосредствено под Типицкото било, от което се спускат стръмни и много лавиноопасни улеи. След това завива на изток, минавайки под стръмни и потенциално лавиноопасни склонове с южно изложение, спускащи се от вр. Малък Полежан. Този подход е опасен през по-голямата част от сезона, но през Април и Май, рано сутрин, може да предостави отличен фирн и бързо достигане на целта (около 2 – 2:30ч).

МАРШРУТ
Начало на маршрута – премката “Дженгалска порта” между вр. Дженгал и склоновете, издигащи се на север към вр. Малък Полежан.

Започвайки от Дженгалска порта се насочваме на юг и изкачваме склона в диагонално подсичане, избягвайки клековете отдясно, доколкото е възможно. На места склона е до 35°. След около 80м денивелация, преминаваме в поле от болдъри (големи камъни) като на места се налага да се провираме между тях и след още около 70м денивелация и няколко кратки пасажчета, изискващи много лесно катерене (I до II- ) се изкачваме до същинския северен ръб на Дженгал.

От тук, при добри снежни условия, може да се спести време, подсичайки големите жандарми и движейки се непосредствено под ръба, над източната стена на върха. При съмнителен сняг е наложително да се следва плътно ръба!
Следвайки ръба, достигаме финалната стеничка под върха и изкачваме около 20м по сняг или микстов терен с наклон до 45° за да достигнем върховия ръб. На ръба може да се направи осигуровка за втория. След още около 15м по тесен скалист ръб се достига и връхната кота.
В ясен ден, от там се открива неповторима панорама към огромна част от високите върхове на Северен Пирин.

Трудостта на маршрута е дадена като PD+ поради пасажната стеничка под върха и на места нестабилния върхов ръб. При добри условия, катеренето е много лесно и сигурно, но при малко или лош сняг , преминаването по финалния участък може да създаде сериозни трудности и опасности.

Слизане
1. Обратно по машрута. Налага се откатерване или рапел на стеничката под върха.
2. САМО ПРИ СТАБИЛЕН СНЯГ! По полегатия южен склон на върха (до 20°) и през горните части на валевишки цикрус, под западната стена на върха и обратно към Дженгалска порта.
ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА
– лавинна опасност по склона между Дженгалска Порта и болдър полето под излизането на ръба и по финалната стеничка под върха
– лабилни камъни по финалния кратък върхов ръб