ДЖЕНГАЛСКИ ИГЛИ

ТРУДНОСТ: PD | 300m | до 45° | UIAA II
Необходим инвентар: 1 пикел, 30м въже, 2-4 дълги (120 – 180см) ленти за осигуровка през камъни;
Най-подходящо време за изкачване: края на март до средата на април; Възможни са и изкачвания между декември и март, но в субоптимални условия и при потенциално завишена лавинна опасност и по-висока опасност от падане на лабилни камъни.
ПОДХОДИ
Използват се същите подходи като за северен ръб на вр. Дженгал (виж тук) като се допълват с подсичане под западната стена на върха и изкачване през горните части на Валевишки циркус.

Директен подход към траверса на иглите е разумно да се прави само и единствено при много стабилни снежни условия, тьй като се минава през лавиноопасен терен в последната част на захода (минимум)!
Във всички останали случаи е по-добре да се комбинира с изкачване на вр. Дженгал или вр. Момин двор откъм Тевно езеро (и спускане по техничния му северен ръб) .

МАРШРУТ
Начало:
От север: премката под южния склон на вр. Дженгал, точно преди характерен скален жандарм
От юг: Премката между североизточния ръб на вр. Момин двор и Дженгалски игли

Дженгалските игли са кратък скален рид, заключен между върховете Дженгал и Момин двор. Достъпни са или през Валевишки циркус или след слизане от върховете Момин Двор (СИ ръб) или Дженгал (Ю склон).
Toзи траверс най-често се прави като част от изкачването на вр. Дженгал, или като част от траверс към заслон Тевно езеро. Не е характерено преминаването му като самостоятелен маршрут.

От премката под Момин двор, първата игла започва с отвесна южна стена, която се заобикаля близо до левия и (западен) ръб по скално-снежни пасажи до 45° и до II+. За около 40м се достига въздушния скален ръб, който се следва на север за около 250м, преди полегато спускане да ни отведе до характерен скален жандарм и началото на южния склон на Дженгала.
Западните склонове на Иглите са със среден наклон около 35°, но на места достигат до около 45-50° и могат да бъдат ползвани за подсичане под нивото на ръба, ако преминаването по него е застрашено от големи козирки над отвесните източни стени на иглите.

В случай, че траверсът се прави със слизане от вр. Дженгал в посока север-юг, при нестабилен сняг може да се наложи спускане на къс рапел от най-южната игла към премката под вр. Момин двор. При добри условия, този участък може да бъде откатерен за спестяване на време.

Връщане:
1. САМО ПРИ СТАБИЛЕН СНЯГ – чрез спускане през Валевишки циркус към х. Демяница или чрез подсичане на западната стена на Дженгала, към Дженгалска порта.
2. Чрез изкачване на вр. Дженгал и слизане по неговия северен ръб към Дженгалска порта, или чрез изкачване на североизточния ръб на вр. Момин двор и достигане на заслон Тевно езеро.

ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА
1. Потенциална лавинна опасност:
– по целия заход от х. Демяница.
– под западната стена на дженгала
– при преминаване през горните части на Валевишки циркус
– по западните склонове на иглите
2. Лабилни камъни по самия ръб

Ръбът на иглите, сниман от южния склон на Дженгала