МОМИН ДВОР – СЕВЕРЕН РЪБ

Трудност: F+ | 300м | 30-45°
Необходим инвентар: 1 пикел, 30м въже, 2 фирнови клина (опционално)
Най-подходящо време за изкачване: средата на март до средата на април;
Време за изкачване: 1h
ПОДХОДИ
Изходни пунктове: х. Безбог, х. Демяница

Варианти:
Използват се същите подходи като за северен ръб на вр. Дженгал (виж тук) като се допълват с подсичане под западната стена на върха и изкачване през горните части на Валевишки циркус.

Директен подход към този маршрут е разумно да се прави само и единствено при много стабилни снежни условия, тьй като се минава през лавиноопасен терен в последната част на захода (минимум)!

Северния ръб на Момин двор, гледан от Дженгалски игли
МАРШРУТ
От премка в горната част на Валевишки циркус, непосредствено под основата на ръба се започва катерене право нагоре. Линията на изкачване е много очевидна, а ръба е разлат и широк. В началото склоновете са до около 35°, но след първите 100м, наклона се увеличава до около 45° и поддържа тази трудност още около 100м до излизането на върховия ръб. Маршрута излиза на ръба до голяма каменна пирамида, от която се върви на изток по билото още около 100м, за да се достигне връхната кота.
По горните части на ръба, рано през Март 2018г
Слизане:
1. Обратно по машрута.
2. Към / през заслон Тевно езеро.
3. По техничния североизточен ръб на върха, за траверс към вр. Дженгал

ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА
– лавинна опасност по целия заход към началото