ГОЛЯМА СТРАЖА – СЕВЕРОЗАПАДЕН ГРЕБЕН

ТРУДНОСТ: АD | до 45° | UIAA III+
Дължина:
150m (от снежното поле под стената до върха), общо 650m от премката между Дисилица и Каймакчал
Необходим инвентар: 1 пикел, 60м въже, 3-4 френда среден размер, 3-4 средни и големи клеми, 6 примки по 60см, 3-4 дълги (120 – 240см) ленти за площадки и осигуровка през камъни;
Най-подходящо време за изкачване: края на март до края на април;

ПОДХОД
Изходен пункт: х. Безбог

Подход към този маршрут е разумно да се прави само и единствено при стабилни снежни условия, тъй като се минава през лавиноопасен терен през голяма част от времето.

Тръгвайки от х. Безбог, се насочваме на запад, право към вр. Дисилица и подсичаме целия северен склон на вр. Безбог. За около 20 минути се достига стръмен терен, спускащ към Дисилишки циркус. Намерете най-лесния вариант за спускане диагонално на югозапад към дъното на долината и щом го достигнете, следвайте изразените речни корита или склоновете южно над тях в западна посока, така че да стигнете началото на циркус, заключен между северната стена на Голяма Стража и южните склонове на Дисилица. От тук се насочете на север по стръмни склонове (до 35°), за да достигнете източното било на Дисилица. Траверсирайте върха и се спуснете от него на запад. Следвайки билото, ще достигнете каменист ръб, завиващ в южна посока към Голяма Стража. От тук започват трудностите по нашия маршрут, а на север-северозапад, билото води до лесния за изкачване връх Каймакчал (F)

МАРШРУТ

Начало: разклонение на билото между вр. Дисилица, вр. Каймакчал и вр. Голяма Стража.
Следвайте каменистия ръб на юг, насочвайки се към малката северозападна стена в средата на ръба на Стражата. Стойте тенденциозно отдясно на ръба – на места се образуват козирки, надвесени на изток. Горе-долу по средата между разклона на билото и основата на стената се налагат около 6м откатерване по каминооразен пасаж около III-, за да се достигне лесно снежно поле, водещо към основата на стената.

Голяма Стража, снимана от хоризонталната част на северозападния и ръб

В основата на стената може да се направи площадка, от която втория да осигурява, но осигуровката не е много добра и надеждна заради ниското качество на скалата.

Най-лесната за изкачване линия минава в дясната (южна) част на стената и катери камино-винкелести пасажи (места за осигуровка се намират през 3-4м), за около 25-30м, преди да се достигне заравенение с много голяма площадка непосредсвено зад характерните зъбери на ръба. Тук може да се направи хубава и здрава площадка на клеми, за да се осигури преминаването на втория.

Маршрута продължава зад фактическия ръб, по заравнения широк перваз с леки прагове за около 60-70м. С прехвърляне от другата страна на ръба и леко откатерване се достига малка премка под финалните трудности с дължина около 30м. По снежно-микстов терен отляво на ръба, с наклон до 45° и II+ категория, се достига характерно винкелче, заключено между два големи скални блока. Изкачвайки се
през винкелчето, достигаме връхната кота на Голяма Стража.

Връщане:
1. Обратно по машрута и през вр. Дисилица към х. Безбог. Налага се изграждане на собствена рапелна площадка по стената от III+ категория.

2. САМО ПРИ СТАБИЛЕН СНЯГ! Спускане на рапел или откатерване от Соляма Стража на юг, подсичане на западните и стени и достигане ръба, водещ към Каймакчал.

3. САМО ПРИ СТАБИЛЕН СНЯГ! Спускане на рапел или откатерване от Голяма Стража на юг и спускане по източния улей на Стражата до дисилишки циркус. Слизане през циркуса към х. Безбог

4. Пълен траверс на Стражите – рапел или откатерване от Голяма Стража на юг и траверс през Малка Стража, Ушиците и вр. Полежан (може да се включи и вр. Безбог) за достигане на х. Безбог (PD II- 30°)

ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА
– потенциална лавинна опасност по целия заход към началото
– лабилни камъни по ръба между Каймакчал и началото на трудностите
– лабилни камъни по най-техничната част на ръба
СНИМКИ ОТ МАРШРУТА

ЛЯВО – Откатерването по средата на подхода. ДЯСНО – началото на 30-метровата стена на ръба

Малката премка на ръба – след голямата площадка и лесния учaстък, и под финалните пасажи

Финалните пасажи, гледани от малката премка

Финалните пасажи, гледани отгоре