MOUNTAINEERING TV

ВИДЕО ОТ ЗИМНИ ИЗКАЧВАНИЯ

Вихрен – Северната стена – тур Кулоара – 450m | D | M4 | 65°

Вихрен – Северната стена – тур Северен Гребен – 300m | АD- | M3 | 50°

Вихрен – Джамджиев ръб – 1500m | PD(+) | M2| 50°

Тодорка  – Северен ръб и траверс до Малка Тодорка – 1700m | F | 35-40°

ВИДЕО ОТ ЛЕТНИ ИЗКАЧВАНИЯ

Каменишка кукла – Северозападен ръб – 250m | АD | IV 

Кралев двор от Демиркапийски чуки – 750m | PD+ | IV-