КАМЕНИШКА КУКЛА – СЕВЕРНА СТЕНА, ДЕСЕН РЪБ

Трудност: 450m, D | M3 | V- | 55°
Необходим инвентар: (Две) въже(та) поне по 50м, 2-3 клина, 3-4 средни френда, малък комплект клеми (малки и средни), 5-6 дълги примки, дълги ленти за площадки и осигуровка около камъни.
Време за преминаване: Около 3:30ч при бърза и добре сработена свръзка.
Подходящо време за изкачване: януари – април при добри снежни условия по стената

ПОДХОДИ
Изходни пунктове: х. Беговица, заслон Тевно езеро, х. Демяница

Варианти:

1. х. Демяница – Мозговишка порта – пътеката за Беговишки превал – пътеката за Белеметски езера

От х. Демяница се тръгва на юг по коловата маркировка през Демянишка долина. След изкачване на превала Мозговишка порта се спускаме все на юг до дъното на Мозговишка долина и започваме изкачване към Беговишки превал с тенденция да следваме склоновете отляво право към стената на Каменишка кукла. При добри снежни условия, стената се достига за около 3:30ч

2. з. Тевно езеро – основата на стената на Каменишка кукла

Да се нощува на Тевно езеро е най-добрия вариант за подход към това изкачване. Тръгвайки от заслона, вървим по разлатото било право към Каменишка кукла. Спускайки няколко малко по-стръмни прага, се озоваваме в долината точно под стената и предприемаме изкачване към скалните прагове вдясно от централния кулоар. Достигаме началото на маршрута за около 45мин

3. х. Беговица – Беговишки превал – основата на стената

От х. Беговица се следва коловата маркировка на изток през Беговишка долина до достигане на Беговишки превал. От превала се слиза по коловете в посока Тевно езеро точно под западната стена на Каменишка Кукла. При достигане на най-ниската част на долината под северната стена на върха, се насочваме право нагоре, към скалите вдясно от централния кулоар.

МАРШРУТ

Подходът към началото е по тесен, 50-градусов кулоар, който води към широка камина, затапена от таван. Там има стар, ръждясал и ненадежден клин. При него може да се направи площадка на клинове и малки клеми.
Старият
ръждив клин ни кара да вярваме, че тази линия или много близка до нея, е била катерена отдавна.

Оставихме клина на мястото му, в скалата, като маркер за началото на микстовия пасаж на първо въже.

!!! НЕ ГО ПОЛЗВАЙТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ !!!
Ръждясал е много и не държи изобщо. Бърза проверка с чук ще ви покаже същото…

Първо въже тръгва нагоре по ронливата плоча вляво от камината (до M3) за около 10м, след което още около 30-35м се катери по снежно поле и/или туфи с наклон до около 50-55° (общо 40-45м, M3, 55°, практически неосигуряемо). Площадката се прави с ленти около камъни.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Виктория Деянова по снежното поле на първо въже в средата на Април 2020г.

Остатъка от маршрута може да бъде изкатерен на френска свръзка, но по ръба има и подходящи за площадки места през около 15-25м.

Първоначално се следва с тенденция надясно снежното поле (до 50°), след което по лесна камина (М2), се изкачваме на десния ръб на стената. Следвате по-лесната му част с пасажи до III кат., след което още едно 50° снежно поле (траверс на запад) отвежда до ръб от надвесени лабилни камъни. До ръба се изкачваме по плоча и надвесени блокове около V- кат., след което при пасажи около III/IV- категория следваме самия ръб до върха.

Маршрутът е дълъг и сравнително ангажиращ. Цялостната му техническа трудност не е висока, но има спорадични кратки пасажи от малко по-трудно катерене.
Бихме го сравнили с тур “Кулоара” на Вихрен, но този маршрут предлага повече скално катерене по сравнително монолитен гранитен ръб за достигане на върха.

Снегът по маршрута на 19.04.2020 не беше в много добро състояние.

Долната половина на стената нямаше фирн – снега беше мека кора върху влажен зърнест сняг. След средата на стената и в близост до скалите, снежните полета бяха фирновани. В средните си части обаче бяха отново мека кора върху влажен, зърнест сняг.

Осигуровката по първо въже е ненадеждна, поради характера на скалата. След излизането на десния ръб на стената, осигуряването става по-лесно. Има цепки за клеми и средни френдове, но основно се осигурява с ленти около скални блокове.

ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА

  1. Лавинна опасност по всички подстъпи при нестабилни снежни условия
  2. Много ронлив пасаж в началото на първо въже
  3. Лабилни камъни във финалната част на ръба
  4. Лавинна опасност по снежното поле на северната и северозападна стена

СЛИЗАНЕ

1. По южните склонове на Каменишка Кукла (F) до Беговишки превал и от там към х. Беговица, з. Тевно езеро или Мозговишка порта (за х. Демяница)

2. По североизточния ръб на Каменишка кукла (PD+) към заслон Тевно езеро