КАМЕНИШКА КУКЛА – СЕВЕРНА СТЕНА, ЦЕНТРАЛЕН КУЛОАР

Схема на маршрута. Снимка: Тихомир Младенов

Трудност: 400m, AD+/D | M5+ / A0 | 40-55°
Необходим инвентар: Две технични сечива, минимум 50м въже (или 2х30м), 2-3 клина, 3-4 средни френда, малък комплект клеми (малки и средни), 4-5 дълги примки, дълги ленти за площадки
Време за преминаване: Около 2:30ч при бърза и добре сработена свръзка.
Подходящо време за изкачване: януари – април при добри снежни условия по стената

ПОДХОДИ
Изходни пунктове: х. Беговица, заслон Тевно езеро, х. Демяница

Варианти:

1. х. Демяница – Мозговишка порта – пътеката за Беговишки превал – пътеката за Белеметски езера

От х. Демяница се тръгва на юг по коловата маркировка през Демянишка долина. След изкачване на превала Мозговишка порта се спускаме все на юг до дъното на Мозговишка долина и започваме изкачване към Беговишки превал с тенденция да следваме склоновете отляво право към стената на Каменишка кукла. При добри снежни условия, стената се достига за около 3:30ч

2. з. Тевно езеро – основата на стената на Каменишка кукла

Да се нощува на Тевно езеро е най-добрия вариант за подход към това изкачване. Тръгвайки от заслона, вървим по разлатото било право към Каменишка кукла. Спускайки няколко малко по-стръмни прага, се озоваваме в долината точно под стената и предприемаме изкачване към скалните прагове вдясно от централния кулоар. Достигаме началото на маршрута за около 45мин

3. х. Беговица – Беговишки превал – основата на стената

От х. Беговица се следва коловата маркировка на изток през Беговишка долина до достигане на Беговишки превал. От превала се слиза по коловете в посока Тевно езеро точно под западната стена на Каменишка Кукла. При достигане на най-ниската част на долината под северната стена на върха, се насочваме право нагоре, към скалите вдясно от централния кулоар.

МАРШРУТ

Условията в централния кулоар варират с течение на сезона. Макар да се среща добре фирнован сняг през януари месец, в тази част на годината, техничните пасажи не са покрити от снега и представляват значително предизвикателство. С напредването на сезона – към март и април месец, праговете се покриват все по-добре и техническите трудности по маршрута намаляват. Така, алпийската му категория, в рамките на един сезон варира от D към AD(+).  Избирането на правилния зимен месец, спрямо вашите умения и подготовка, е ключово за успешно и безпосано изкачване.

Начало на маршрута – снежното поле под скалите вляво под централния кулоар.

Катеренето започва с лек наклон от около 40-45° по сняг, който не се фирнова добре през голяма част от сезона.
След около 40-50 минути катерене се достига “затапването на кулоара от надвесен скален праг, оформящ таван.
На около 4-5м под самия таван, през януари 2020г, в цепнатина по скалата вляво е забит червен дебелешки клин. Тук е възможно да се направи площадка.

Под тавана. До лявото коляно на катерещия може да се изгради площадка на скални клинове.

Има два варианта за преминаване на тавана късно през Януари:

1. Изкатерване отляво покрай големия камък – възможно е при достатъчно натекъл лед и/или добро качество сняг

2. Право нагоре през дясната част на тавана покрай големия камък. При този вариант е възможно пасажа да се осигури с френдове и клеми през около метър, в цепки по самия таван. Ако не можете да преминете свободно, джаджите са достатъчно близо за изкуствено преминаване при трудност А0.

Иван Тотев по пасажния таван през Януари 2020, по време на проучване за сноуборд спускане по маршрута.

След тавана следват около 15м снежно поле с наклон 55°, което завършва с още един нисък скален праг – около 2м – на който може да се направи втора площадка на клинове и френдове.

Иван Тотев по 55° поле над тавана. На заден план, Виктория Деянова тъкмо излиза на снега след свободно преминаване на тавана при М5(+).

От този скален праг до края на кулоара се катери по снежен склон с наклон до 45°, преди да се достигне стеснение с трудности до M2 (II) за около 5м. През това стеснение се излиза на снежно поле, което води до самия връх на Каменишка кукла.

Б. Бранков и В. Деянова по финалните метри под върха. Снимка: Иван Тотев

ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА

  1. Лавинна опасност по всички подстъпи при нестабилни снежни условия
  2. Лабилни камъни на излизането от кулоара
  3. Лавинна опасност по цялата дължина на кулоара – той се явява събирателна за всички снежни полета, разположени високо по стената.

СЛИЗАНЕ

1. По южните склонове на Каменишка Кукла (F) до Беговишки превал и от там към х. Беговица, з. Тевно езеро или Мозговишка порта (за х. Демяница)

2. По североизточния ръб на Каменишка кукла (PD+) към заслон Тевно езеро

3. Със ски / сноуборд по северните склонове на връх Каменица към Тевно езеро