БАШЛИЙСКИ ЧУКАР – СЕВЕРНА СТЕНА, ДЕСЕН КУЛОАР

Трудност: D- | 150-170m | V- , M3-, 50°
Необходим инвентар: 1 технично сечиво, 2х30м въже, 2-3 средни френда, малък комплект разнообразни клеми, 4-5 дълги примки, няколко дълги ленти за осигуровка през камъни
Време за преминаване: Около 1:30ч

ПОДХОД

Изходен пункт: заслон Спано Поле

От Заслон Спано поле се тръгва на север през долината на Спанополска река. Движете нагоре по течението, право към върха на Бъндеришки чукар, придъжайки се към склоновете на изток (дясно) от вас. При добри снежни условия, за около час ще стигнете при амфитеатралния циркус, затворен между Бъндеришки чукар и Башлийски чукар. Тук поемате на изток пред циркуса и търсите снежното поле в основата на най-десния (алпийско) кулоар на северната стена на Башлийски чукар.

МАРШРУТ

Това е, вероятно, най-лесната линия тук. Представлява основно скиорски улей с наклон до около 40-45°, който се затапва от много широка камина с таван от големи заклещени блокове.

Този висок скален праг може да бъде изкатерен отляво за около 20м по кратък, но ронлив пасаж от 5- категория, последван от III категория скала и 50-градусово снежно-фирново поле.

Осигуровката на скалния пасаж, макар да има места за френдове и клеми през около 3м, не е твърде надеждна поради не-доброто качества на скалата. И двете площадки – под и над тапата – се правят около големи скални блокове.

След като преодолеете скалния праг, излизането от стената се прави с приятно естетичен траверс по 50° фирн.

Щом напуснете стената, още около 150м ходене в източна посока по полегатото и широко било извеждат на вр. Башлийски чукар.

Виктория Деянова по финалните метри на стената. На заден план са южните склонове на Бъндеришки чукар. 

СЛИЗАНЕ

  1. Възможно е връщане обратно по тура на рапели от големи камъни.
  2. По широкото било на Башлийски чукар, на юг към заслон Спано Поле

ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА

  1. Лавинна опасност по захода при нестабилни снежни условия
  2. Лавинна опасност по целия маршрут при нестабилни снежни условия
  3. Лабилни камъни по пасажния скален праг

По финалния тераверс, точно под самия ръб. Наистина красиво място!