МУРАТОВ ВРЪХ – СЕВЕРОИЗТОЧНА СТЕНА, ЛЯВ ВАРИАНТ

Това е едно кратко и забавно изкачване в класически алпийски стил, което комбинира катерене по наистина стръмни снежни склонове и приятни скално-снежни пасажи, с невероятната панорама към връх Вихрен, цялото мраморно било и върховете над Бъндеришки Циркус.

Ако условията са подходящи, стената може да бъде изкатерена “за едно бързо сутрешно” и още преди обед можете да сте се прибрали в хижата, или пък ако сте със ски – да комбинирате с още по-дълъг траверс на юг към Спано Поле, а защо не и до Тевно езеро! 

Трудност: AD- | 150m | 40-55° | M2-
Необходим инвентар: 1 пикел, 30м въже, 2-4 дълги (120 – 240см) ленти за осигуровка през камъни.
Най-подходящо време за изкачване: края на март до края на април
Време за преминаване: 0:45-1:00ч
ПОДХОД
Изходен пункт: х. Вихрен
От хижата тръгнете на юг по течението на р. Бъндерица до достигане на характерно заравняване (м. Равнако), обградено от всички страни със стръмни склонове (около 30мин). От тук, започнете да катерите склоновете на югозапад от вас, в посока към Муратов връх. След още около 30 минути ще достигнете Муратово езеро.
ВАЖНО: ДА СЕ ПРЕДПРИЕМА САМО В МНОГО СТАБИЛНИ СНЕЖНИ УСЛОВИЯ!
Критични за успеха по този маршут са тайминга и добрия подбор на ден с подходящи снежни условя!
Затова са препоръчителни изкачвания ПРЕДИ изгрева и в пролетната част на сезона – края на Март до края на Април.
МАРШРУТ
От Муратово езеро се изкачете по линията на най-малко съпротивление през снежните склонове в посока запад-северозапад. След около 30-45 минути, при добри снежни условия, ще достигнете основата на стената.
Започнете да катерите вляво от централната част като се целите в някое от снежните полета, минаващи през слабо-изразените скални пасажи.
Наклонът отначало е около 40°, но с достигането на скалните бариери се увеличава до около 55°. В този участък, с малко повече креативност е възможно да се направят две площадки – една в началото на, и една над скалите.
Катеренето през скалния пасаж през сезона варира между фирн и комбинация от лек микст (М2-), фирн и катерене по туфи, но никога не е трудно, макар на моменти да е деликатно.

Виктория Деянова по снежното поле между двете лесни скални бариери в горната част на стената.

След преодоляване на скалните пасажи, продължете право нагоре по стената. С наближаването на върховия ръб, наклона постепенно преминава от 50 към 45°. Щом излезете на върховия ръб, продължете за още около 50-60м на запад до достигане на върховата кота.

Виктория Деянова води финалните метри преди върховия ръб. Задния план е доминиран от Вихрен и мраморното било. 

Слизане
1. По маршрут “Източен ръб” (PD+) към Муратово ез.
2. По южния ръб на върха към Бъндеришка порта и от там – към Муратово ез. и х. Вихрен
3. По маршрут “Северен ръб” (PD) към основата на стената и от там – към Муратово ез. и х. Вихрен
ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА
– лавинна опасност по склона между Дженгалска Порта и болдър полето под излизането на ръба и по финалната стеничка под върха
– лабилни камъни по финалния кратък върхов ръб