ЯЛОВАРНИКА – СЕВЕРЕН РЪБ

ТРУДНОСТ: АD (в началото на сезона) до PD+ (в края на април) | до 65° | UIAA III-
Дължина: 1100m (от премката между Каменица и Яловарника)
Необходим инвентар: 1 пикел, 40м въже (или 2х30м), 2-3 средни френда, 2-3 дълги примки, 3-4 дълги (120 – 240см) ленти за площадки и осигуровка през камъни;
Най-подходящо време за изкачване: края на януари до края на април;

Северният ръб на Яловарника е най-трудния класически маршрут за достигане на върха.
Дори през лятото, предлага дълго и ангажиращо, макар лесно катерене, а през зимата придава почти хималайски привкус на родния Пирин.
Ръбът се извива елегантни нагоре като гигантска змия, започвайки от широка премка между Каменица и Яловарника. Остър и тесен снежно-скален ръб с малки, но опасно надвесени козирки и все по-стръмни флангове, отвежда до същинската част на този маршрут. Серия от остри скални жандарми, разделени от все така въздушни и експонирани снежни ръбове извайват снагата на тази комплексна алпийска линия.

Колкото повече наближаваш върха, толкова по-разнообразно става катеренето. Острите и почти неосигуряеми пасажи в средната част се превръщат в серия снежни кулоарчета и скални кули, предлагащи интересно микстово катерене, за да кулминират на двойната връхна кота, с панорама към върховете на целия Пирин, както на север, така и на юг. 

Цялостната техническа трудност на маршрута не е висока, но нуждата от осигуряване изцяло с класически методи и високата обективна опасност в средната част на ръба обуславят това зимно изкачване като едно от най-предизвикателните в цял Пирин. Успешното преминаване изисква здрава психика, много добра техника на стъпване с котките и добър опит за осигуряване с въжето през естествени и снежни осигурителни точки.

ПОДХОД

Изходни пунктове: х. Беговица, з. Тевно езеро 

Подход към този маршрут е разумно да се прави само и единствено при стабилни снежни условия, тъй като се преминава лавиноопасен терен през голяма част от времето.

  1. х. Беговица – Беговишка долина – премка между Каменица и Яловарника (ок 2:30-3:00ч).

Маршрутът следва дъното на долината в източна посока, до нейния край, в подножието на Беговишки превал. От края на долината се катери по склон със СЗ изложение, до достигане на премка между Каменица и Яловарника.

  1. Заслон Тевно езеро – Беговишка порта – премка между Каменица и Яловарника (1:30-2:00ч)

От з. Тевно езеро се тръгва на юг и се слиза в циркуса на Белеметските езера, под северните склонове на Каменишкия масив. От там се следва долината на запад, подсичайки под Каменишка кукла. Изкачва се към Беговишка порта по склоновете западно от Каменишка Кукла. От Беговишка порта се спуска за кратко на юг в долината, след което се катери по снежните склонове с тенденция на югоизток и заобикаляйки масива на Каменица. Крайната цел е премката между Каменица и Яловарника.


Максималния наклон на склона в края на захода е около 35-40°.

МАРШРУТ

Условия:
Наблюденията ни от изкачвания в периода 15 февруари – 28 април сочат, че по-рано през сезона, ръбът е по-техничен, с все още мек и неконсолидиран сняг по най-техничните и най-опасни участъци.

Изкачвания в този период неимоверно крият значителна обективна опасност, поради нестабилния сняг и липсата на адекватно осигуряване за свръзката – на ключовите места, катеренето се превръща в едновременно солово катерене на двама души, свързани с въже…
(алпийска категория около AD/AD-)

Идеални фирнови условия и сравнително стабилни козирки има в края на март и началото на април, когато тези условия спомагат за най-бързо и най-добре осигурено преминаване. (алп. кат. PD+/AD- )

С наближаване края на април пък, трудността на изкачването постепенно намалява, поради топенето на снеговете, високите температури и оголването на скалните участъци.
Въпреки това, дори в края на сезона, този ръб представлява приятно ангажиращо и интересно изкачване, което много си струва!  (алп. кат. PD+)

Описание:
Започвайки от премката между Каменица и Яловарника, следвайте снежния ръб на юг и преминавайте по ръба от западната му страна – козирките тук често са тънки и опасно надвесени на изток, а западния склон е около 45-50° и налага много прецизно стъпване с котките за сигурно преминаване. 

Скоро ще стигнете малка премка в ръба, която налага около 5-6м откатерване по лесен микстов терен (около М1/M2- ). Тук, в зависимост от условията, можете да следвате ръба отново от запад, или за по-удобно да се прехвърлите временно по източния фланг, след което, в първия удобен момент, отново да минете от запад.

Около 80-100м след премката, ще достигнете върха на първия жандарм по ръба, под който има дълбока премка. Тук имате два варианта:

1. Изравяне на камък на върха на скалния жандарм и спускане на около 15-20м (зависи от условията) рапел до премката.

2. По тясно кулоарче около 50°, непосредствено на запад (дясно) под жандарма – спускане на първия до премката от снежна осигурителна точка и откатерване на втория.

Условията почти през целия сезон най-често позволяват вариант 2 като по-бърз и достатъчно сигурен.

Първият скален жандарм с 50-градусовото кулоарче западно от него.

След достигане на премката се пресича до дясната (западна) част на стеничката от другата и страна. Тук, с изкачващ диагонален траверс надясно по (замръзнали туфи и) скала около III- се достига 45° снежно поле, отново отвеждащо към тесен и експониран снежен ръб с козирки, надвесени на изток. Тук могат да бъдат изровени камъни, около които да се направи осигуровка за втория. 

Поглед от кулоарчето на първи жандарм към премката и късата стеничка от другата и страна.

Следвайки ръба нагоре се движи поне 1-1.5м вдясно и под него, за да се избегнат козирките. Постепенно ръба става остър като нож, след което преминава в малка премка, след която по къс, 45° склон се изкачва зад голям камък, около който може да бъде осигурено преминаването на втория.

Премката след острия снежен ръб. На заден план се виждат снежните гъби и козирки на най-тясната и най-опасна част от маршрута.

Тук предстои най-интересната, най-въздушна и най-опасна част на маршрута.
Ръбът отново се стеснява до под 60см на места и се достига много характерно място, където снега оформя кубична форма върху подлежащата скала. Това конкретно място изглежда много нестабилно през голяма част от сезона, но е важно да се знае, че скалата под снега е монолитна (по наблюдения от летни преминавания).

При достигане на кубичната козирка, има два варианта за преминаване:
1. Изкачване по самия (снежен) ръб, ако условията позволяват. В началото на април тук сме намирали перфектен фирн, а в края на месеца – гола скала до III-; през февруари сме попадали на нестабилен сняг, който не позволяваше разумно безопасно преминаване.

2. Ако изкачването по ръба е опасно и снега позволява (януари / февруари) – е възможно за около 8-10м да се подсече непосредствено под ръба от изток, след което да се качите обратно на него с интересно и триизмерно катерене по винкел, образуван от отцепени блокове и снежния склон. Достигането на ръба се довършва с изкачване по 60-65° снежен склон. 

По пасажа в средата на един топъл февруари – нестабилни снежни козирки и мек, захарест сняг в дълбочина, по всички изложения…

След като изкачите тесния ръб ви очакват около 40м преминаване по него в леко изкачване, за да достигнете къс, почти вертикален, скално-снежен пасаж. В зависимост от условията, ще се изкачите по снежно кулоарче или по лек микстов пасаж. Отново движение по тесен и остър, но лесен, снежен ръб с 1-2 къси изкачвания по кулоарчета отвеждат до основата на финалните скални жандарми – общо 2 на брой.

Първия жандарм е по-къс и по-лесен. С около 4 метра траверс по скала и/или сняг се достига малка снежна премка в основата на 4-5 метровата кула.

Можете да я изкачите вляво – на камина с широка цепка или вдясно зад ръба и – по плоча с големи хватки и стъпки около III- кат. На върха на жандарма може да се направи осигуровка за втория.

По траверса към първия жандарм

Кратък снежен ръб отвежда до основата на последния скален жандарм – около 6-10м висок, в зависимост от снега. Катери се по ръба му при трудности до около III-. На върна на жандарма се излиза на полегнала, гладка плоча, по която се налага около 3м откатерване до малка премка. Втория се осигурява на противотежест.
От тук, по остър снежен ръб се достига финалния, 45° микстов склон под върховия ръб на Яловарника, след което по широко и полегато снежно било се достига и самата връхна кота.

По ръба на последния скален жандарм.

На върха на последния скален жандарм, гледайки към микстовия склон под върха (по ръба вляво от скалите)

ВРЪЩАНЕ:

!!! Връщане обратно по маршрута е опасно и силно НЕПРЕПОРЪЧИТЕЛНО !!!

1. По широкия западен ръб на Яловарника (F) до премката между зъба и Яловарника и оттам – в Беговишка долина към х. Беговица или през Беговишки превал към з. Тевно ез.

2. (Със ски) по северозападния кулоар на Яловарника към Беговишка долина. 


  1. (Със ски) към хижа Пирин на юг, по разлатото било на Яловарника

ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА

– потенциална лавинна опасност по захода, особено във финалната част под премката Каменица-Яловарника

– нестабилни снежни козирки в началото на ръба преди скалните жандарми, през целия сезон

– нестабилен сняг и опасно козирки в средната, трудно осигуряема и най-опасна част на ръба

– при по-топло време и в края на сезона – лабилни камъни по най-опасната, средна част на ръба