ВРЪХ ВИХРЕН – СЕВЕРНА СТЕНА
вариант “Фунията-Кулоара” 

ТРУДНОСТ: PD+/AD- | 450m 35-55° (M2)
Необходим инвентар: един пикел, класически алпийски котки, 50м въже, 1-2 клина, 3-4 дълги (120 – 180см) ленти
Време за преминаване: 1:30 – 3:00ч
Най-подходящо време за изкачване и условия: През цялата зима, при условия с ниски температури и поне частично оформен фирн. През март и април, условията са типично добри.История:

Първо спускане със ски/сноуборд: 10 май 2021, Виктор Варошкин (ски) и Павел Пеев (сноуборд), при много неоптимални за ски условия. По време на спускането, на Виктор се случва да му откопчее единия автомат на ските. Въпреки това, спускането завършва успешно и без инциденти.

ПОДХОД

Изходни пунктове: х. Вихрен; м. Шилигарника

Подход към този маршрут е разумно да се прави само и единствено при стабилни снежни условия, тъй като се преминава лавиноопасен терен през голяма част от времето.

Тръгвайки от х. Вихрен или м. Шилигарника, използваме асфалтовия път, за да достигнем мястото, където той се пресича с лавинния улей Метлата (събирателен за снега по източните склонове на Вихрен). Маршрутът до тук, и от двата изходни пункта минава под улеи, от които на самия асфалтов път се изсипват лавини. Понякога са колосални по размери и достигат чак до Бъндеришка река. Движението е препоръчително да се осъществява само при стабилни условия и в ранните часове на деня.

При тръгване от х. Вихрен, улея се достига за около 10-15 мин, а при тръгване от Шилигарника – за около 1 – 1:15ч.

Тръгваме да катерим към Джамджиеви скали през гората, непосредствено вдясно от улея Метлата и изкачваме нагоре по изразено ребро над лавиноопасния терен. Реброто на места е значително стръмно и налага лесни прикатервания тук-там. По него има 3 по-изразени връхчета. След третото от тях се достига тревен склон с ширина до 50м. При завишена лавинна опасност, този склон може да падне, повличайки движещите се по него в много опасен терен надолу – стръмни улеи и гори.

Движи се нагоре по слабо изразен ръб, в алпийско ляво на склона.

След около още 100-150м набрана денивелация се достигат първите изразени скалички по маршрута. Разумно е те да се заобиколят отляво и да се продължи покрай тях нагоре, докато не се достигне основата на Джамджиеви скали (1:00-1:20ч от началото на улея).

Заобикаляне отдясно поставя катерещите в опасност при подхлъзване да паднат в много опасен терен – 35-37-градусовия склон там завършва с 30-метрови скални прагове над стръмен улей, завършващ с гора.

Продължаването от тук по захода се препоръчва САМО И ЕДИНСТВЕНО при стабилни снежни условия!

Търси се началото на металното въже, фиксирано от север под Джамджиеви скали или се намира началото на пътеката, водеща от ръба към циркуса на Големия Казан. Подсичайки Джамджиеви скали от север, по пътеката или по въжето, достигаме за около 30 минути до заслон Казана.

От заслон Казана се насочваме право на юг. Движим по дясната част на Големия казан, заобикаляйки леко, почти по хоризонтал. По този начин не губим височина в казана и по-полегато и по-бързо достигаме осноавата на стената под дясната част на триъгълника.

МАРШРУТ

Маршрутът е популярен като първо зимно “изкачване” по стената на Вихрен. Някои хора твърдят, че това е преминаване по тур “Кулоара” (“туристическия” му вариант), но реално погледнато, този “маршрут” е просто вариант, комбиниращ най-лесните участъци в долната част на тур “Фунията” и най-лесните участъци над пасажа на тур” Кулоара”.


По този начин се заобикалят всички трудности по стената и в много случаи (освен наистина сухи условия), това “изкачване” е просто един дълъг стръмен снежен склон, едва надрастващ простото ходене на четири крака, и трудно би се класифицирало като истинско изкачване по стената на Вихрен. 

ОПИСАНИЕ

“Катеренето” започва на около 15-20м вдясно от “Кулоара” и за около 15-25 метра се преодолява (в по-сухи условия) микстов терен (до М2, 50°) или снежен склон с наклон до 50° право нагоре към вариантите на Фунията.

Достига се до снежна рампа, водеща диагонално нагоре и наляво през стената (до 45°) и по нея стигаме до голямото снежно поле над пасажа на тур “Кулоара”. От тук следваме самия кулоара до излизането от стената – “трудности” до 55° и М2 (при малко сняг).

Група от Банско и Пловдив по голямото снежно поле на тур “Кулоара” след преминаване по вариант “Фунията-Кулоара”; 03 март 2021

  

Слизане
1. Обратно по машрута, с откатерване (да дава по-често Господ – и със ски! <3 ). 
2. САМО ПРИ СТАБИЛЕН СНЯГ! От връх Вихрен, през Кабата към х. Вихрен

3. Обратно по маршрут “Джамджиев ръб”.
4. През Хвойнати връх, Муратово езеро и Равнако, към х. Вихрен
5. От връх Вихрен – по маршрут “Северозападен ръб” към Премката и към заслон Казана.

ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА

– възможна лавинна опасност и опасност от каменопади по цялата дължина на машрута.

Виктория Деянова по финалните снежни полета на “Кулоара”, след изкчване на “Камините”.

*
*
*
Това описание на “Фунията-Кулоара” достига до вас благодарение на техническата подкрепа от нашите партньори:
ACTION SECION, SKISHARKI, OUTSIDER Магазин и Pathfinder Outdoors