ВРЪХ ВИХРЕН – СЕВЕРНА СТЕНА

тур “Фунията”, вариант “Среден”, D, ~300m, 80°, M4

ТРУДНОСТ: D | ~300m | 45-80° | M3-M4
Необходим инвентар: 1 или 2 технични сечива, класически алпийски котки или монопоинт, въже с дължина поне 50м, 4-5 малки и средни френдa, комплект клеми, 4-5 клина, 10 примки, 3-4 дълги (120 – 180см) ленти

Най-подходящо време за изкачване и условия: През цялата зима, при условия с ниски температури и поне частично оформен фирн. През март и април, условията са типично добри. При недостатъчно количество добър сняг по маршрута, катеренето се превръща в техничен и зле-осигурен Dry tooling. Описанието тук е дадено за условията, както бяха през Март 2021 – добър фирн на ключовите пасажи и мек, неконсолидиран сняг на по-големите и полегати снежни полета.

История: На 15 февруари 1949 – Александър Белковски Владимир Лободин правят първото изкачване на този маршрут. Това е и първото – изобщо – зимно преминаване по стената на Вихрен.

ПОДХОД

Изходни пунктове: х. Вихрен; м. Шилигарника

Подход към този маршрут е разумно да се прави само и единствено при стабилни снежни условия, тъй като се преминава лавиноопасен терен през голяма част от времето.

Тръгвайки от х. Вихрен или м. Шилигарника, използваме асфалтовия път, за да достигнем мястото, където той се пресича с лавинния улей Метлата (събирателен за снега по източните склонове на Вихрен). Маршрутът до тук, и от двата изходни пункта минава под улеи, от които на самия асфалтов път се изсипват лавини. Понякога са колосални по размери и достигат чак до Бъндеришка река. Движението е препоръчително да се осъществява само при стабилни условия и в ранните часове на деня.

При тръгване от х. Вихрен, улея се достига за около 10-15 мин, а при тръгване от Шилигарника – за около 1 – 1:15ч.

Тръгваме да катерим към Джамджиеви скали през гората, непосредствено вдясно от улея Метлата и изкачваме нагоре по изразено ребро над лавиноопасния терен. Реброто на места е значително стръмно и налага лесни прикатервания тук-там. По него има 3 по-изразени връхчета. След третото от тях се достига тревен склон с ширина до 50м. При завишена лавинна опасност, този склон може да падне, повличайки движещите се по него в много опасен терен надолу – стръмни улеи и гори.

Движи се нагоре по слабо изразен ръб, в алпийско ляво на склона.

След около още 100-150м набрана денивелация се достигат първите изразени скалички по маршрута. Разумно е те да се заобиколят отляво и да се продължи покрай тях нагоре, докато не се достигне основата на Джамджиеви скали (1:00-1:20ч от началото на улея).

Заобикаляне отдясно поставя катерещите в опасност при подхлъзване да паднат в много опасен терен – 35-37-градусовия склон там завършва с 30-метрови скални прагове над стръмен улей, завършващ с гора.

Продължаването от тук по захода се препоръчва САМО И ЕДИНСТВЕНО при стабилни снежни условия!

Търси се началото на металното въже, фиксирано от север под Джамджиеви скали или се намира началото на пътеката, водеща от ръба към циркуса на Големия Казан. Подсичайки Джамджиеви скали от север, по пътеката или по въжето, достигаме за около 30 минути до заслон Казана.

От заслон Казана се насочваме право на юг. Движим по дясната част на Големия казан, заобикаляйки леко, почти по хоризонтал. По този начин не губим височина в казана и по-полегато и по-бързо достигаме осноавата на стената под дясната част на триъгълника.

МАРШРУТ

“Фунията-Среден” предлага интересно и ангажиращо катерене по редуващи се полегнали кулоарчета къси (по 4-8м), почти отвесни камино-винкели. В добри условия, по ключовите места се образува фирн или тънък натечен лед, което прави изкачването приятно и сигурно.
Маршрутът запазва трудността и ангажираността на катеренето през значителна част от дължината си и това го прави по-интересна алтернатива на тур “Кулоара”, когато условията са добри.

В по-сухи условия, маршрутът предлага типичния за стената на вихрен лесен, но много зле осигурен Dry-tooling.
Над първите две пасажни стъпала, отдясно, има оставен по един стар клин.
Друга фиксирана по маршрута осигуровка няма.

ОПИСАНИЕ
“Катеренето” започва на около 15-20м вдясно от “Кулоара” и за около 15-25 метра се преодолява (в по-сухи условия) микстов терен (до М2, 50°) или снежен склон с наклон до 50° право нагоре към вариантите на Фунията.

Насочваме се към средния, относително широк кулоар (45°), който се затапва от тясно, почти вертикално стъпало.
Преодоляваме стъпалото при трудности около 80° или М3/4 и в кулоарчето над него, достигаме клин, забит в издадените отдясно скали. Следва полегнал тесен кулоар (45°), който води до клин под тясна каминка (6м, 80°, М3)

След първите технични стъпала – пасажни за началото на Фунията-Среден.

След каминката, катерим по още един полегнал кулоар, преди да достигнем финалната пасажна Камина.
Тя е около 10 метра и се преодолява първо отдясно с 1-2 френда, а после с траверс наляво и нагоре, при трудности около 80°, М4.
С траверса се изклиза на 50° снежно поленце, където около издадени камъни може да се осигури втория.
Снежното поле олеква до около 45°, след което, по леки микстови пасажи (45°, М1-2) се излиза на голямото снежно поле на “Фунията”.
В зависимост от козирките на върха, може да се изкатери право нагоре или с изкачващ диагонален траверс на алпийско ляво, да се излезе в самия край на Джамджиев ръб, откъдето се продължава до върха.

В края на трудностите и началото на голямото снежно поле на “Фунията”

Слизане
2. САМО ПРИ СТАБИЛЕН СНЯГ! От връх Вихрен, през Кабата към х. Вихрен
3. Обратно по маршрут “Джамджиев ръб”.
4. През Хвойнати връх, Муратово езеро и Равнако, към х. Вихрен
5. От връх Вихрен – по маршрут “Северозападен ръб” към Премката и към заслон Казана.


ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА

– възможна лавинна опасност и опасност от каменопади под и през техничната част на маршрута
– ронливи камъни в изходящите камини към голямото снежно поле на “Фунията”
– лавинна опасност и опасност от падане на козирки по голямото снежно поле на “Фунията”.
*
*
*
Това описание на “Фунията-Среден” достига до вас благодарение на техническата подкрепа от нашите партньори:
ACTION SECION, SKISHARKI, OUTSIDER Магазин и Pathfinder Outdoors