ПОДХОД N5 – м. Шилигарника (стара котва) – х. Вихрен

Общ вид на последната част от заход N5, с маркирани основните лавинни улеи. Тази схема не е напълно изчерпателна! При много нестабилни условия е възможно изтичане дори през положителните форми на релефа, в горите между улеите.

Изходен пункт: м. Шилигарника, паркинга на “Стара котва”

Този подход е разумно да се прави само и единствено при стабилни снежни условия, тъй като се преминава лавиноопасен терен през голяма част от времето, особено във втората половина на подхода!

Разделя се условно на три етапа:
I. Стара Котва – моста над Бъндеришка река
II. Моста – улей “Метлата”
III. Улей “Метлата” – х. Вихрен

На всеки от етапите има места с потенциално висока лавинна опасност. Описани са подробно по-долу.

ЕТАП I 

От “Стара котва” се движим по ски пътя, пресичащ пистите на Тодорка. За около 40-50 минути се достига характерен голям обратен завой на пътя, пресичащ Бъндеришка река.
Тук през лятото работи заведение, а поляната южно от заведението се ползва за къмпинг. На 500м северно, по пътя, отстои хижа Бъндерица.

Точно на самия завой се оттича един от най-големите улеи на Тодорка и – при много нестабилни условия – има опасност от падане на големи лавини, които могат да прехвърлят и реката.

ЕТАП II 
От тук може да се продължи към улей “Метлата” по три начина:

1.1 Следваме само ски пътя и минаваме покрай хижа Бъндерица (най-дълъг вариант).
1.2. Изкачваме се по дървени стъпала с парапет вдясно (северно) зад заведението, отново достигаме и продължаваме по пътя.
2. Продължаваме на юг, през дъното на долината отдясно покрай Бъндеришка река (относително най-кратък вариант)

При варианти 1.1 и 1.2, след достигане на ски-пътя (или пресечната му точка с пътеката по стъпалата), има два варианта:

  • Следва се неотлъчно пътя (по-дълъг и по-бавен вариант) или
  • Следва се пътя до първия обратен завой, след което се продължава по хоризонтал до разлато ребро, непосредствено преди улея “Метлата” или
  • Използва се пряк път – около 300-350м след стъпалата, по пътя, се минава открито пространство отдясно (предимно клекове) и се достига границата на гората с характерно дърво с дебели стебла, разклоняващи се в основата. Влиза се в гората покрай това дърво и се изкачва право нагоре, с лека тенденция наляво, по най-лекия терен. След около 5 минути отново се достига пътя, пресича се и се навлиза пак в обрасла с хвойни горичка. С още около 15-20м денивелация по кратък стръмен склон, достигаме пътя. Така се секат двата най-дълги завоя на ски пътя. Продължаваме все по пътя до хижа Вихрен.

При вариант 2: 

Веднага след моста продължаваме на юг покрай реката (по десния и, западен бряг). Около 8-10 минути след като пресечем ограда, достигаме основата на лавиния улей Метлата.
При дебела снежна покривка и много стабилен сняг, от тук може да се продължи и само по реката до достигане на хижа Вихрен (15-20 мин, стръмни участъци между дървета и клекове в края).
Във всички останали случаи – по кратък стръмен склон достигаме полегато и разлато ребро, точно вдясно от улея и се изкачваме по него до достигане отново на ски пътя.

ЕТАП III

При достигане на лавинния улей Метлата, може да се продължи по заход N6 към Джамджиеви скали.
За достигане на хижа Вихрен, се продължава по ски пътя още 10 до 15 минути.

Общото време за достигане на хижата при нормални условия е около 1:15-1:30ч.

ОПАСНОСТИ ПО ПЪТЯ

Макар повечето опасности по този заход да са управляеми чрез добър тайминг и култура на движение в групата, след моста на Бъндеришка река, целият заход минава в 100% от времето точно през и/или под зоните за изтичане и натрупване на едни от най-големите лавинни улеи в Пирин (виж схемата в началото).

При всяко преминаване, е редно особено внимание да се обръща на състоянието на снега и да се внимава много!
При всяка възможност, движение по дължината на улеите трябва да се избягва!

За съжаление, твърде често има подвеждащи следи по прекия път от долината на реката, право нагоре по долната част на улея, в алпийско ляво на N6 (подход за Джамджиеви скали).

Тук по-безопасен вариант е – за да се достигне пътя – да се премине по разлатото ребро вдясно (северно или алпийско дясно) от улея, а не да се преминава през него!