Вр. Джангала, Северна скална бариера в основата

тур “Хем къс, хем тънък”

ТРУДНОСТ: D+ | 100-110m | WI3 M4+ 80° | 1-1:30ч от основата на стената
АВТОРИ
Б. Бранков
И. Василовски
21.03.2024
Необходим инвентар: 
Въжета – 2х50 или 60м
Френодве 0.3-1 BD
3-4 тънки клина различна дължина
8 ледени цеви (поне 2бр 13см)
6 дълги примки
Най-подходящо време за изкачване: края на декември до края на март.
ПОДХОД
Изходен пункт: х. Безбог (достъпна със седалков лифт)
Пешеходно – по пътеката за Попово езеро и след това – по ясно изразен позитивен ръб, водещ към улей под лявата част на стената. Финал по улея към скалите и подсичане около 150м надясно (запад) под тях.
Със ски – забавно става, ако се достигне широката премка между Безбог и Полежан, и се спусне на юг по склоновете надолу до дъното на долината. След това – по описания пешеходен подход.
МАРШРУТ
Целта ни беше да изкатерим очевидната 10-метрова ледена колона над първо въже, но състоянието на леда (кънтящ, лесно цепещ се и отлепен от скалата) ни принуди да откатерим и да го заобиколим отдясно, по забавни експонирани микстови пасажи с туфи.
Би било страхотно, ако някой ден и ледената колона види преминаване. Трудността и е WI4-/4, и при добри условия ще е страхотна!
Въже 1 – 30-35м, WI3, 65°
Катери се по снежно-ледения кулоар и около 10м под колоната лед се отлонява надясно по натекли с лед плочи. Използва се най-логичната безопасна линия. Леда може да е тънък. Площадка на около 5-6м вдясно над ледената колона, на клин и френд. Клина оставихме на маршрута.

Неуспешен опит за преминаване по ледената колона. А оставаше само метър и половина…

Въже 2 – 45-50м, М4/+, WI3 / 80°
Тръгва се по разлатата камина над площадката за около 5-6м, до перваз. Следва траверс наляво (червен френд вдясно от ронливите скали) към кулоарчето с леда. Озовавате се над колоната точно.
По пасаж с наклон до около 80° макс (WI3, предимно тънък), се изкатерват 10-на метра, преди да се влезе в широк снежен кулоар (45°), по който се стига до дебела натечка лед в горния му край. Тук се прави площадка. Има варианти за джаджи в скалата вляво. Комуникацията с втория е малко трудна.
Въже 3 – 30м, WI2+, 45° сняг 
Изкачва се ледената натечка за около 6м, след което се влиза в широк снежен улей. По него се катери отляво до голям камък на лека заравнение отляво зад снежен ръб. Площадка с въжето около камъка.
СЛИЗАНЕ
Маршрута не е екипиран за рапели, но в добри условия може да се напусне от големия камък и 2 абалакови в леда.
Пешеходно слизане
По източните склонове и улеи на Дженгала. Тук се налага откатерване на 3-4м праг, който е отвесен и около 3 кат.
Би било възможно спускане от снежна котва над прага или забиване на клинове за рапел в скалите над него (ронливи). Възможно е и бягане на скиорско дясно от прага, през много стръмни склонове с клек.
ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА
– лавинна опасност по склоновете на подхода и улеите на второ и трето въже, както и по пътя за пешеходно слизане
– лабилни камъни по траверса към леда, на второ въже