ДЖЕНГАЛ – ЗАПАДЕН КУЛОАР

ТРУДНОСТ: AD, около 120м | M3 | III- | 60°
Необходим инвентар: 1 пикел, (две) 30м въже(та), 2-4 дълги (120 – 180см) ленти за осигуровка през камъни, 2-3 средни френда
Най-подходящо време за изкачване: края на март до средата на април; Възможни са и изкачвания между декември и март, но в субоптимални условия и при потенциално завишена лавинна опасност.
ПОДХОДИ
Основни изходни пунктове за изкачването от североизток са х. Гоце Делчев (достъпна с автомобил) и х. Безбог (достъпна със седалков лифт), а х. Демяница е от северозапад. Подходът от х. Демяница е разумен само при при много стабилни снежни условия и не го препоръчваме като основен, освен в края на зимния сезон през Април или Май!

Варианти

1.1. х. Безбог – Безбожки превал – Дженгалска порта
Този подход е подходящ САМО ПРИ МНОГО СТАБИЛНИ СНЕЖНИ УСЛОВИЯ! Пътеката подсича много склонове и изкачва към Дженгалска порта през лавиноопасен терен, но в края на зимния сезон често е преминаваема при относително добро ниво безопасност.

1.2. х. Безбог – – Безбожки превал – вр. Безбог – вр. Полежан – вр. Малък Полежан – Дженгалска Порта
Тръгвайки от х. Безбог се върви по полегатия склон източно от Безбожкото езеро, за да се избегне стръмния, лавиноопасен склон точно под Безбожки превал. За около 20 минути се достига превала, след което се изкачва на запад през клековете по билото (обикновено има оформена пътека), за да се достигне вр. Безбог (при добър сняг може да се подсече след клековете и да се спестят едни 100-150м Д+). От вр. Безбог се слиза към разлатата премка между него и вр. Полежан и се достига малко връхче между двата върха. Полежан се изкачва по източното му било (до 35°, да се внимава за козирки на север! Дотук около 2ч). От вр. Полежан се спуска на запад до разклонение на билото и се хваща лявото (на юг) ребро към вр. Малък Полежан, който се изкачва по красиво оформен остър И/СИ ръб. От Малък Полежан се движи на юг. При разклонения на билото се следват левите (на изток) ребра. С наближаване на Дженгалска порта, по реброто се появяват големи – 6+ метра – козирки на изток! Появяват се и клекове, които могат да бъдат заобиколени от дясно. Общо за около 3 – 3:30ч се достига Дженгалска Порта. От тук се подсича на юг до основата на западната стена на Дженгала.

2.1. х. Демяница – Валевишки цикрус – Дженгалска Порта
Пътеката от х. Демяница движи на юг, преминавайки по източен склон, непосредствено под Типицкото било, от което се спускат стръмни и много лавиноопасни улеи. След това завива на изток, минавайки под стръмни и потенциално лавиноопасни склонове с южно изложение, спускащи се от вр. Малък Полежан. Този подход е опасен през по-голямата част от сезона, но през Април и Май, рано сутрин, може да предостави отличен фирн и бързо достигане на целта (около 2 – 2:30ч).

МАРШРУТ

Маршрутът е прокаран през септември 1953г от алпинисти от ДСО “Торпедо”

Начало на маршрута – снежно поле в основата на кулоар, вляво от отвесни и надвесесни скални стени точно под връхната кота.

 Началото на тура и лекия скален праг на 25-30-тия метър.

Движи се нагоре и наляво по снежното поле, но близо до скалите, за да навлезем в кулоара. След около 25-30м се преодолява лек (около II+ / III-), но несигурн скален праг, след което се катери нагоре по кулоара при наклон до около 45°. Около 35-40 метра от началото на маршрута, в скалата вляво има много стар ръждив клин, твърде вероятно останал още от първото изкачване през лятото на 1953г. Под и над този клин, скалата в предлага добри възможности за собствена осигуровка с френдове.

Страхотна панорама от кулоара! Осигуровката е включена в стария клин от ’53-та.

Около 30м над клина, кулоара се стеснява и затапва от малък скален праг, по който натичат сняг / лед и наклона се увеличава до около 60° за 15м.

Излизане към скалния праг над 60° поле в горната част.

След изкачването на по-стръмния наклон се озоваваме при надвесен скален праг, под който се образува снежна форма, подобна на бергшрунд. Възможна е осигуровка на джаджи близо до дясната стена на кулоара.

Снежното поле над този скален праг може да бъде достигнато по два варианта:

  1. По около 6м отвесен към надвесен ронлив скален пасаж на алпийско дясно.
  2. С траверс по снега наляво под скалния праг и изкачване по не особено трудни, но несигурни пасажи от скала и туфи (около 6м М3, 55-60°). Понякога, по плочите тук натича лед, който е достатъчен за стабилно преминаване.

След като стигнем снежното поле, се изкачва по лек терен – около 40° – до северния ръб на Дженгала, където около камъни може да се направи осигуровка за втория.
След изкачване на 20м по 50° снежно поле, непосредствено вляво от ръба, се достига и лесния върхов ръб, по който достигаме и върховата кота.

СЛИЗАНЕ
1. По маршрут Северен гребен до Дженгалска порта
2. САМО ПРИ СТАБИЛЕН СНЯГ! По полегатия южен склон на върха (до 20°) и през горните части на валевишки цикрус, под западната стена на върха и обратно към Дженгалска порта.
ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА
– лавинна опасност по склона между Дженгалска Порта и болдър полето под излизането на ръба и по финалната стеничка под върха
– лабилни камъни по финалния кратък върхов ръб