МОМИН ДВОР – СЕВЕРНА СТЕНА

Трудност: 120м | PD+ | 50°
Необходим инвентар: пикел, въже, 2-3 дълги (120 – 180см) ленти за осигуровка, 2-3 фирнови клина (опционално)
Най-подходящо време за изкачване: от януари до края на март до средата на април при подходящи снежни улсовия
Време за преминаване: 1 – 1:30ч

ПОДХОДИ
Изходни пунктове: х. Безбог, х. Демяница

Варианти:
Използват се същите подходи като за северен ръб на вр. Дженгал (виж тук) като се допълват с подсичане под западната стена на върха и изкачване през горните части на Валевишки циркус.

Директен подход към този маршрут е разумно да се прави само и единствено при много стабилни снежни условия, тьй като се минава през лавиноопасен терен в последната част на захода (минимум)!
Във всички останали случаи е по-добре да се комбинира с изкачване на вр. Дженгал и траверс през Дженгалски игли за достигане основата на ръба.

МАРШРУТ
Начало: основата на склона под връх Момин двор.
Тръгва се нагоре от средната част на основата на стената и се катери със съвсем лека тенденция наляво, към главната кота на върха. Рано през сезона може да се излезе директно на върха, но през март и април горе може да има голяма и доста надвесена козирка. В такива случаи, в най-стръмната част се траверсира наляво към края на тур “Североизточен ръб” и по него се достига върха.Осигуровката е изцяло на точки в снега – заравяне на пикел или фирнови клинове (ако се носят).

При налична козирка, високи температури и голяма температурна амплитуда, маршрутът е СИЛНО НЕПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН! 

Слизане:
1. Обратно по машрута със ски – става късо но много приятно каране по доста стръмен склон. САМО ПРИ ДОБРИ СНЕЖНИ УСЛОВИЯ!
2. САМО ПРИ СТАБИЛЕН СНЯГ! По северния ръб на върха (до 45°), опасващ от запад неговата северна стена.
3. Към / през заслон Тевно езеро.

ОПАСНОСТИ ПО МАРШРУТА
– лавинна опасност по целия заход към началото и по склона на маршрута
– опасности от падане на козирки при високи температури или голяма температурна амплитуда.